Sveduddens samfällighetsförening

                                        Hamnen

         Alla båtar som ligger uppdragna på land nere vid hamnen skall märkas väl
         synligt med fastighetsbeteckning, gärna också namn och telefonnummer.
         Märkningen underlättar vid städdagar samt om något händer en båt. Märkningen
         gäller såväl sommar- som vinterförvaring.
         OBS! Inga båtar (vagnar eller bockar) får placeras på vändplanen. Det måste gå
         att vända med en båtvagn. De utlagda stockarna anger gränsen för båtuppläggning.
         Båtar kan läggas på stockarna och utåt, från ändplanen.
         Se skiss: Båtuppläggning
(PDF)

                        Hamnregler (PDF)
            Kontakt: styrelsen ( X ) svedudden.se
     Hamnkapten: hamnen ( X ) svedudden.se
     För att undvika spam är adresserna inte skrivna korrekt.
Ersätt ( X ) med @ och skriv allt i en följd utan mellanrum i ditt adressfält.