Sveduddens samfällighetsförening

                                      Klubbhuset

  Vid hamnen har vi ett gemensamt klubbhus som medlemmar i föreningen kan boka  
  för sammanträde, privat fest eller liknande.I köket finns kallt rinnande vatten,  
  diskho, kaffebryggare och en mikro. Ingen tillgång till toalett finns.
 
  Huset lämnas städat och den som har lånat huset tar med sig sina eventuella sopor.
  Elen i klubbhuset får inte användas till båtvård eller andra aktiviteter som ej är 
  relaterade till klubbhuset.

  För att boka, logga in på medlemssidorna och se under klubbhuset vem du ska kontakta.              Kontakt: styrelsen ( X ) svedudden.se
     Hamnkapten: hamnen ( X ) svedudden.se
     För att undvika spam är adresserna inte skrivna korrekt.
Ersätt ( X ) med @ och skriv allt i en följd utan mellanrum i ditt adressfält.