GDPR

GDPR För Sveduddens Samfällighetsförening

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL 1998) och gäller för alla EU-länder. GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt.

Samtycke
Samtycket till registrering av personuppgifter är en av de viktigaste nyheterna i GDPR. För dig som fastighetsägare inom Sveduddens Samfällighetsförening är detta däremot inte tillämpbart; i och med att en fastighet och eller tomt överlåts så blir den nya ägaren också automatiskt medlem i samfällighetsföreningen som förvaltar de gemensamma anläggningarna inom Sveduddens tomtområde. Samfälligheten behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då ett ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamma samfälligheten.

Personuppgiftsansvarig
en personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig för Sveduddens Samfällighetsförening är styrelsen, som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och skälet till att de behövs.
Styrelsen kan nås via mail till: styrelsen(at)svedudden.se

Registerutdrag
Som medlem i Sveduddens Samfällighetsförening har du rätt att från och med den 25 maj 2018 få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.

Personuppgiftsincident
Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av vägföreningens register upprättar vi anmälan för alla våra medlemmar.

Radering
Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har du som medlem rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Som tidigare ägare till en fastighet har du rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade, men uppgifter som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas.

Mer information
Allmän info om GDPR finns på https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
Informationen i PDF format: /files/gallery/dist/u/106202/g/files/GDPR.pdf

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.