Hamnen

Vi har en gemensam småbåtshamn på Svedudden med 59 båtplatser som fastighetsägare som är medlem i Sveduddens samfällighetsförening har möjlighet att hyra, för båtar med vikt upp till max 5 ton.

Båtplatserna tilldelas av Hamnsektionen och platskartan uppdateras varje år.
Via länken här nedan hittar du aktuell båtplatskarta och den finns även uppsatt på anslagstavlan på klubbhuset vid hamnen.

På utsidan av A-bryggan (betongbryggan) finns även ett antal besöksplatser som kan nyttjas av besökare till områdets fastighetsägare.

Kontakta Hamnsektionen på hamnen (x) svedudden.se om du är intresserad av att hyra båtplats eller om du har några frågor avseende hamnen.

Klicka gärna på länkarna här nedan för att se:

- Ansökan om båtplats, blankett

- Hamnregler

- Anvisningar för båtuppläggning

- Vägbommen till sjösättningsrampen (Länken fungerar endast om du är inloggad)

- Aktuella bryggplatser 2022 (Länken fungerar endast om du är inloggad)

- MIljöregler och miljörutiner för hamnen

- Informationsblad om TBT

- Informationsblad om bottenfärger och båtbottentvättning

- Informationsblad om sanering av båtbottenfärg

- Informationsblad om mikroplaster

- Länk till Kemikalieinspektionens förteckning över godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.