Motioner inför årsmöte behöver vara styrelsen tillhanda i februari

Publicerad måndag 25 jan 2021, 19:21

Hej,

Nu när januari månad snart går mot sitt slut så vill vi bara påminna om att eventuella motioner inför Samfällighetens årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad enligt våra stadgar.

Sänd gärna per mail till: styrelsen@svedudden.se

Datum för årsmötet kommer att fastställas senare under våren och kallelse och information kommer att utfärdas senast två veckor innan mötet i enlighet med stadgarna.

§15 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.
Styrelsen ska bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Hälsningar
Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.