Om webbplatsen

Vi har nu gått över till en ny hemsidelösning för Sveduddens samfällighetsförening.

Hemsideadressen är fortfarande densamma, www.svedudden.se, men pga dagens säkerhetsstandard hos webhotell så kan vi inte längre ha en gemensam inloggning för medlemssidorna, som vi tidigare har haft.

För att kunna logga in på medlemssidorna på denna hemsida behöver man ett användarkonto, användarkontot är personligt och kopplat till var och ens e-mail adress.

Vi har registrerat användarkonton för alla medlemmar och anhöriga som har meddelat oss sin e-mailadress, och till alla dessa har vi sänt ut ett e-mail med information om de nya inloggningsuppgifterna.

Om du inte har fått ett mail med dina inloggningsuppgifter så har du ännu inte något användarkonto för hemsidan registrerat, men om du sänder din mailadress till styrelsens mailadress, styrelsen (x) svedudden.se, så ordnar vi ett användarkonto och sänder inloggningsuppgifter.

Under en övergångsperiod kommer det fortfarande att vara möjligt att logga in på hemsidan med det tidigare gemensamma användarnamnet och lösenordet, men eftersom bara en person åt gången kan vara inloggad på det användarkontot så är det bättre att få ett eget användarkonto registrerat för att undvika att bli utloggad när nästa peson loggar in.

Vid frågor om hemsidan eller inloggning, kontakta gärna Didi Hellgren på:

E-mail: didihellgren@hotmail.com
Mobil: 0733-56 46 57

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.